Conditions

Only available in dutch. Traduction in english will be available in the next weeks.

LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN A.U.B. NAUWKEURIG DOOR ALVORENS OVER TE GAAN TOT EEN AANKOOP.

1. Algemeen

Deze website is alleen bedoeld voor consumenten die FLEX-DELIVERY producten ("Producten") online willen bestellen en geleverd willen hebben in Hoeilaart in België. Hieronder vindt u de voorwaarden waaronder de Producten op deze website voor verkoop worden aangeboden. Door op het bestelformulier een vinkje te zetten in het vak bij "Ik heb ze gelezen en accepteer ze hierbij” en de bestelling te plaatsen, geeft u aan akkoord te gaan met en bent u gebonden aan deze voorwaarden. FLEX-DELIVERY behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een dergelijke wijziging is echter niet van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst alvorens de herziene voorwaarden op deze website zijn gepubliceerd.

2. Uw bestelling plaatsen

2.1. U kunt een bestelling plaatsen als u 18 jaar of ouder bent, bereikbaar bent via een telefoon en een geldig e-mailadres hebt.

2.2. U kunt een bestelling plaatsen:

2.2.1. door het bestelformulier op de website in te vullen nadat u een persoonlijk account hebt gemaakt of zich daarop hebt aangemeld en op de juiste knop te klikken om de bestelling te plaatsen; of

2.2.2. door FLEX-DELIVERY te bellen op elke dag tot 22u op 0499/19 00 02. U kan uw bestelling ook inspreken op het antwoordapparaat.

FLEX-DELIVERY accepteert geen bestellingen die op een andere manier dan de bovenstaande manieren zijn geplaatst.

2.3. Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u van FLEX-DELIVERY een webbestelnummer. FLEX-DELIVERY verstrekt dit nummer via de website, tenzij u de bestelling telefonisch hebt geplaatst. In dat geval ontvangt u uw webbestelnummer tijdens het telefoongesprek. Let op: dit webbestelnummer is alleen bedoeld ter referentie en betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd.

2.4. Door een bestelling te plaatsen, biedt u ons aan de Producten te kopen die u onder deze voorwaarden hebt geselecteerd. FLEX-DELIVERY kan uw aanbod naar eigen inzicht al dan niet accepteren of kan het aantal Producten verminderen dat we u leveren. Bestellingen die u plaatst zijn echter bindend voor u en kunnen na het plaatsen van de bestelling niet worden geannuleerd.

2.5. Als FLEX-DELIVERY uw bestelling accepteert, stelt FLEX-DELIVERY u daarvan op de hoogte door u een orderbevestiging te sturen. FLEX-DELIVERY stuurt u de orderbevestiging per e-mail. De orderbevestiging is van kracht vanaf de datum waarop de orderbevestiging naar u is verzonden. Als FLEX-DELIVERY uw bestelling niet kan accepteren, zal FLEX-DELIVERY proberen per e-mail, telefonisch of per post contact met u op te nemen.

2.6. De schermweergave van de kleuren, ontwerpen en producten kan afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk of formaat van de producten die op de website worden aangeboden.

3. Levering van uw Producten

In overeenstemming met deze voorwaarden levert FLEX-DELIVERY u de Producten die zijn aangegeven op uw orderbevestiging.

4. Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn in Euro. Prijzen zijn de prijzen die op deze website zijn gepubliceerd op het moment dat u de bestelling plaatst. De prijzen die op de website zijn gepubliceerd, zijn inclusief BTW. Leveringskosten worden apart vermeld op de factuur.

Het totaalbedrag van uw bestelling zal verschillen van het bedrag op uw orderbevestiging wanneer u gewichtsproducten (groenten/fruit/vleeswaren) heeft opgenomen in uw bestelling. De exacte prijs wordt bepaald na het wegen van de door u gekozen producten.

Alle producten worden geleverd in een herbruikbare draagtas van FLEX-DELIVERY. Wij vragen een waarborg van 3 EURO per draagtas. U kan de draagtassen terug overhandigen bij een volgende levering. Wanneer u niet meer gebruik wenst te maken van onze dienstverlening, kan u ons vragen de draagtassen op te halen bij u thuis. Wij storten vervolgens de waarborg terug op uw rekening.

4.2. Er kunnen geen intracommunautaire aankopen worden gedaan via deze website.

4.3. Zoals aangegeven op de factuur zijn de leveringskosten, indien van toepassing, voor uw rekening.

5. Uw Producten betalen

5.1. U dient uw Producten te betalen bij de levering van de producten bij u thuis. U dient te betalen per bankkaart door gebruik te maken van onze betaalterminal.

5.2. U dient te betalen in de valuta die op uw factuur staat aangegeven.

6. Levering van uw Producten

6.1. Bestellingen op deze site kunnen bezorgd worden in Hoeilaart.

6.2. FLEX-DELIVERY verzendt de Producten naar het afleveradres dat u op het bestelformulier hebt ingevuld en in overeenstemming met de door u gekozen leveringsoptie. Wanneer u verschillende producten bestelt die op verschillende adressen moeten worden afgeleverd, dient u voor ieder afleveradres een apart bestelformulier in te dienen. Leveringstijdstippen die door FLEX-DELIVERY worden verstrekt worden zo goed mogelijk nagekomen.

6.3. Vleeswaren worden getransporteerd in gekoelde thermoboxen volgens de FAVV vereisten. U kan indien gewenst ons certificaat opvragen.

6.4. Zodra FLEX-DELIVERY de Producten aan u heeft overhandigd, krijgt u een betalingsbewijs via email.

9. Aansprakelijkheid van Light Gallery

9.1. In deze voorwaarden zijn onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot het leveren van de Producten (en de uitvoering van telefonische ondersteuning en garantieservices) en de uitvoering van services volledig vastgelegd.

9.2. Behalve zoals in lid 9.3 hierna vastgelegd zijn er geen garanties, voorwaarden of andere bepalingen die bindend zijn voor FLEX-DELIVERY met betrekking tot het leveren van de Producten of het verlenen van services, anders dan hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst is vastgelegd.

9.3. Garanties, voorwaarden of andere bepalingen die voortvloeien uit of in verband staan met het leveren van Producten en/of het verlenen van services die anderszins in de overeenkomst worden geïmpliceerd of ingevoegd volgens de wet, het gewoonterecht of toepasselijke wetgeving in het land waarin u het Product of de services hebt gekocht of anderszins (met inbegrip en zonder beperking van geïmpliceerde bepalingen van kwaliteit, geschiktheid voor doeleinden, redelijke zorg en vaardigheid) worden hierbij voor zover wettelijk toegestaan uitdrukkelijk uitgesloten. FLEX-DELIVERY is er met name niet verantwoordelijk voor ervoor te zorgen dat de Producten geschikt zijn voor uw doeleinden.

9.4. Niets in de overeenkomst zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor (i) overlijden of letsel veroorzaakt door nalatigheid door ons of (ii) fraude of (iii) schending van de door toepasselijke verplichte nationale wetgeving met betrekking tot het eigendomsrecht geïmpliceerde verplichtingen of (iv) aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.

9.5. ONDER VOORBEHOUD VAN CLAUSULE 9.4 IS FLEX-DELIVERY KRACHTENS DE OVEREENKOMST NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN INKOMSTEN, WINST, OVEREENKOMSTEN, GEGEVENS OF VOOR GEVOLGSCHADE OF INDIRECTE OF ANDERE SCHADE, ONGEACHT WAARUIT DEZE VOORTVLOEIT EN ONGEACHT OF DEZE IS VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF WANPRESTATIE OF ANDERSZINS. DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN FLEX-DELIVERY KRACHTENS DE OVEREENKOMST, ONGEACHT OF DEZE IS VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, IS IN GEEN GEVAL HOGER DAN HET DOOR U AAN FLEX-DELIVERY TE BETALEN BEDRAG MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN EN/OF SERVICES IN KWESTIE.

9.6. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument, noch op uw recht de Producten te retourneren zoals vastgelegd in clausule 7.

10. Contact opnemen met FLEX-DELIVERY Online Shop

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met FLEX-DELIVERY Online Shop:
Telefonisch op +32 (0)499 19 00 02
Via email: [email protected] 
Via onze website: Maak een ticket aan onder uw account

11. Gegevensbescherming

11.1. Als u een geregistreerde klant bent, kunt u uw transactiegegevens bekijken door uw webbestelnummer(s) in te voeren. Zo kunt u de status en de inhoud van uw bestelling(en) controleren.

11.2. Door uw bestelling te plaatsen, bent u ermee akkoord gegaan en begrijpt u dat FLEX-DELIVERY de uit uw bestelformulier verzamelde gegevens kan opslaan, verwerken en gebruiken voor het verwerken van uw bestelling. Deze gegevens worden in overeenstemming met het privacybeleid van FLEX-DELIVERY behandeld. U kunt dit privacybeleid inzien door op de knop “Privacybeleid” onder aan deze website te klikken. Als u toegang wilt hebben tot de informatie met betrekking tot u die we bewaren, als u wijzigingen wilt aanbrengen of als u geen informatie van FLEX-DELIVERY wilt ontvangen, volg dan de updateprocedure die is vastgelegd in het privacybeleid van FLEX-DELIVERY.

12. Overmacht 

FLEX-DELIVERY doet er alles aan om haar verplichtingen krachtens de overeenkomst na te komen. FLEX-DELIVERY kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging of verzuim als dergelijke vertraging of verzuim wordt veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs niet in onze macht liggen. In geval van een vertraging voert FLEX-DELIVERY haar verplichtingen uit zo snel als dat redelijkerwijs mogelijk is.

13. Geschillen - toepasselijk recht en bevoegde rechter

FLEX-DELIVERY streeft er naar geschillen snel en efficiënt op te lossen. Indien u niet tevreden bent met de manier waarop FLEX-DELIVERY met geschillen omgaat en u juridische stappen wilt ondernemen, dan dient u te doen naar Belgisch recht en bij een Belgische rechter. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

14. Algemeen

14.1. Een verzuim van FLEX-DELIVERY of een verzuim van u om een bepaling van de overeenkomst uit te voeren, vormt geen afstandverklaring van een dergelijke bepaling. Dergelijk verzuim heeft geen effect op het recht een dergelijke bepaling later uit te voeren.

14.2. Nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een bepaling in de overeenkomst heeft geen nadelige invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

Versie datum 31/08/2016

FLEX-DELIVERY
BTW nummer: BE0650931663